Reklamácie a záruka

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru, ktorý zároveň slúži ako záručný list, predávajúcemu emailom na reklamacie@strongvia.sk, poštou alebo osobne.

V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, u označených fitness modelov bude poskytovaná záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017) a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Výrobky športovej výživy však majú expiračnú dobu minimálne 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a zásielku odošleme až po jeho súhlase.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • nesprávnym použitím výrobku (kategórie S, SC, HA, HC, nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením
 • nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. V prípade zmeny kúpnej ceny má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode, tovar zakúpený v Strong Via predajni alebo u inej organizácie musíte reklamovať priamo u predajcu!

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Postup pri reklamácií:

 • informujte nás o reklamácii výhradne ONLINE FORMULÁROM, e-mailom alebo písomne. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie záručného listu, resp. dokladu o nadobudnutí tovaru, ktorý zároveň slúži ako záručný list, predávajúcemu emailom na reklamacie@strongvia.sk, poštou, alebo osobne.
 • ak je kúpna hodnota tovaru vyššia ako 326,90 EUR a je označený ako ,,Servis u zákazníka” vybavenie reklamácie sa bude konať priamo u zákazníka v rámci záručnej lehoty, náklady znáša predávajúci. V prípade, že zariadenie nie je možné opraviť na mieste bude nami odvezený do servisného strediska k vybaveniu reklamácie. Po vybavení reklamácie bude opravené zariadenie doručené k zákazníkov pokiaľ nie je reklamácia vybavená inak o čom bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. Služba “Servis u zákazníka” sa vzťahuje iba na tovar umiestnený na území SR.
 • pri výrobkoch s hodnotou nižšou ako 326,90 EUR, tovar spolu so záručným listom, resp. s dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, zašlite na našu adresu Strong Via s.r.o., . Reklamovaný tovar môžete doniesť i osobne na servisné stredisko do Trenčína (v čase od 9.00. do 18.00) alebo na naše predajne (BA, KE, TN). Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • pozáručný servis poskytujeme iba na výrobky spoločnosti Strong Via. Servis si môžete objednať ONLINE FORMULÁROM, e-mailom alebo písomne. Ceny za pozáručný servis stanovuje aktuálny cenník servisných prác a náhradných dielov spoločnosti Strong Via.
 • zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na reklamacie@strongvia.sk alebo telefonicky na čísle +421 981 819 173
 • o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • v prípade servisu u zákazníka bude vykonaný servisný zásah v pracovné dni v čase od 7:00 – 16:00 hodiny
 • reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

Výmena veľkosti

V prípade zakúpenia tovaru prostredníctvom eshopu s príznakom “výmena veľkosti zadarmo” poskytujeme možnosť výmeny tovaru za inú veľkosť. Výmenu veľkosti je možné zrealizovať iba pri pôvodne zakúpenom výrobku. Požadovaná veľkosť musí byť na sklade. Tovar zabaľte do pôvodného obalu, nepoškodený, nepoužívaný, čistý pošlite na našu adresu Strong Via s.r.o., . K balíku priložte kópiu faktúry so žiadosťou o výmenu veľkosti, v opačnom prípade nie je možné výmenu veľkosti vybaviť! Žiadosť si môžete vytlačiť TU. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Túto službu “výmeny veľkosti zadarmo” môžete využiť až do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru! Po obdržaní prvej výmeny Vám ZADARMO zašleme späť Vami požadovanú veľkosť kuriérskou spoločnosťou GEIS, pri opakovanej výmene veľkosti si budeme účtovať poštovné vo výške 4,00 EUR. V prípade, ak ste si tovar objednávali z predajne, je nutné zaslať tovar na výmenu priamo na danú predajňu.

Adresa predajne: